ทุกสาขา

มีกองทุน กรอ. กยศ. ไม่ต้องจ่ายเพิ่มในระหว่างรอกองทุนฯอนุมัติ

ทุกสาขา

ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ประจำ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการจากประสบการณ์จริง

มีบริการจัดหางานระหว่างเรียน

ทั้ง Full Time / Part Time

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

โทร : 02-809-0823-27 ต่อ 233

ฝ่ายกองทุนเงินกู้ ฯ

โทร : 02-809-0823-27 ต่อ 230

ฝ่ายการเงิน

โทร : 02-809-0823-27 ต่อ 100

สำนักทะเบียน ฯ

โทร : 02-809-0823-27 ต่อ 219

ทีมอาจารย์แนะแนว

โทร :
080-6023059 (อ.ธนิศร)
081-5707125 (ดร.พนัส)

ปรึกษาเทียบโอน

โทร : 081-5707125 (ดร.พนัส)