กำหนดการ การประชุมเบญจมิตรวิชาการ Download 
กำหนดการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ Download 
กำหนดการนำเสนอระดับนานาชาติ (International)
     - กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science)
     - กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education)
     - กลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Science)
กำหนดการนำเสนอระดับชาติ (National)
    - กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science)
    - กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education)
    - กลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Science)
ลำดับการติดโปสเตอร์ Download 
แผนที่อาคารจัดประชุมวิชาการฯ Download 

มีคำถามใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงาน:

อาจารย์วีรนุช แซ่ฉิน โทรศัพท์ 084-4523153 หรือ 02-8090823 ต่อ 113

ดร.พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ โทรศัพท์ 089-6785472

อาจารย์วราภรณ์ สุ่มมาตย์ โทรศัพท์ 084-9104722

e-mail: benjamitvichakarn@gmail.com