News

TRU News

ผลสอบเทียบโอนครั้งที่ 2-21-12-57

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประการสอบ CE ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประการสอบ CE ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.57

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีปริญาบัตรฯปี58

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีปริญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

เชิญ นศ.ร่วมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2014

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาประจำปี 2014 เปิดรับสมัคร ฟุตซอลชาย และ วอลเลย์บอลหญิง หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 ธ.ค.2557 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องสโมสรนักศึกษา, อ.บอล 091-7411535

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

สอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ...

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

สอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 2 (29-11-57)

อ่านเพิ่มเติม

TRU News

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 2557 ตารางสอบ รายชื่อ เลขที่นั่ง และห้องสอบ.

อ่านเพิ่มเติม

ศุภณัฐ กิตติยะโสธร

คลิก

รัตติกาล กุลน้อย

คลิก

วราภรณ์ สินประมวญ

คลิก

ยุรนันท์ เกตุมีแสง

คลิก

มงคล เสริมทรัพย์

คลิก

พงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์

คลิก

งานประกวดแข่งขันผลงานวิจัย สมาคมอาชีวศึกษา

คลิกดูรูปภาพ

ผ้ากฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดบุณยประดิษฐ์

คลิกดูรูปภาพ

น้องๆ เรียนรู้ศึกษางานที่ศูนย์วัฒนธรรม ม.ธนบุรี

คลิกดูรูปภาพ

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกดูรูปภาพ

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คลิกดูรายละเอียด

รับสมัครอาจารย์ประจำด้านภาษาอังกฤษ

คลิกดูรายละเอียด