แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย
     
วันที่ส่งบทความ : 2023-06-08
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย :
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ :
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย
บทความปริทัศน์
ชื่อบทความ ภาษาไทย :
ชื่อบทความ ภาษาอังกฤษ :
ชื่อผู้เขียนร่วม :
ที่อยู่ สามารถติอต่อได้ :
เบอร์โทรศัพท์ :
    กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
e-mail :
    กรุณากรอก email ที่สามารถติดต่อได้
...
แนบไฟล์บทความ
:
...
**การตั้งชื่อไฟล์
1. ชื่อไฟล์ไม่ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร ไม่ควรมีเคาะวรรค ไม่ควรใส่เครื่องหมายจุด( . )
     ควรใส่เครื่องหมาย ( _ ) แทนเคาะวรรค
2. ขนาดของ File ไม่ควรเกิด 10 Mb
   
 
คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องที่ขึ้น  *
กลับสู่หน้าหลัก