www.thonburi-u.ac.th - /docnew/CE_007000/


[To Parent Directory]

9/14/2017 11:36 AM 841837 00_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทย.pptx
9/14/2017 11:36 AM 333489 00_แผนการสอนรายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาไทย.pptx
9/14/2017 11:36 AM 121509 1ทักษะการเขียน เพื่อการสื่อสาร.pptx
9/14/2017 11:36 AM 683321 2ทักษะการฟัง เพื่อการสื่อสาร.pptx
9/14/2017 11:36 AM 747734 3ทักษะการพูด เพื่อการสื่อสาร.pptx
9/14/2017 11:37 AM 812545 4ทักษะการอ่าน เพื่อการสื่อสาร.pdf