www.thonburi-u.ac.th - /docnew/CE_141103/


[To Parent Directory]

9/26/2018 11:38 AM 24064 Thumbs.db
9/18/2017 3:51 PM 100769 การวางระบบงานหล่อลื่น.pptx
9/18/2017 3:51 PM 321809 การอ่านเวอร์เนียร์.pptx
9/18/2017 3:51 PM 12546 คำถามในเนื้อหาการเรียน-วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน.docx
9/18/2017 3:51 PM 2230374 คู่มือปฏิบัติงานทำหัวค้อน.pdf
9/18/2017 3:51 PM 3060551 งานช่างพื้นฐานงานอุตสาหกรรม.pptx
9/18/2017 3:51 PM 347565 งานร่างแบบ.docx
9/18/2017 3:51 PM 6648054 ภาพประกอบการยึดชิ้นงานด้วยโบลท์และนัต.pptx
9/18/2017 3:51 PM 2855664 ระบบควบคุมทางวิศวกรรม.pptx
9/18/2017 3:51 PM 84778 ระบบส่งกำลังของเครื่องจักรกล.docx
9/18/2017 3:51 PM 4714694 เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน-work-shop.pptx
9/18/2017 3:52 PM 5344749 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์.pptx
9/18/2017 3:51 PM 914644 ไฟฟ้าเบื้องต้น.pptx