มหาวิทยาลัยธนบุรี
 
ศูนย์ศรีวัฒนา (บางนา)
     
  ศูนย์ภาคเหนือ (ลำพูน)