มหาวิทยาลัยธนบุรี (Thonburi University)

thzh-CNen

DSC 1130 2  DSC 1133

มหาวิทยาลัยธนบุรีมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยธนบุรี มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน โดยอธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี

ได้จัดตั้ง ทีมฟุตบอล ชื่อ THONBURI CITY โดยใช้สนามนี้เป็นสนามเหย้าของทีมมหาวิทยาลัยธนบุรีมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน